Misiune, scop şi obiective

Misiunea Asociaţiei EuroTeleorman constă în susţinerea administraţiei publice locale în vederea asigurării unui cadru european pentru cetăţenii judeţului.

Scopul Asociaţiei EuroTeleorman îl constituie promovarea şi reprezentarea intereselor comune ale autorităţilor locale în raporturile cu administraţia publică centrală şi locală, cu organizaţii neguvernamentale, cu autorităţi locale şi regionale din alte ţări, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale.

Obiectivele Asociaţiei EuroTeleorman sunt:

  • realizarea de parteneriate şi înfrăţiri cu localităţi, provincii şi regiuni din alte ţări;
  • armonizarea intereselor autorităţilor publice locale în vederea dezvoltării economico-sociale...
PARTENERI MEDIA
Website ziare.com
Intalnirea de lucru pe tema proiectului transfrontalier “Traditia si dansul - pod peste Dunare”
13.06.2017 - Asociatia Euro Teleorman este consecventa indeplinirii obiectivelor sale care vizeaza stabilirea unor relatii de colaborare interna si internationala cu organizatii neguvernamentale, autoritati locale si regionale, in vederea dezvoltarii in comun a unor proiecte de anvergura prin accesarea de fonduri europene nerambursabile.
Vizita de lucru pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020
07.06.2017 - Asociatia Euro Teleorman are printre obiectivele sale principale si acordarea de consultanta autoritatilor publice locale in vederea identificarii nevoilor legate de modernizarea infrastructurii si depunerea de proiecte pentru accesarea de fonduri europene structurale si de investitii nerambursabile.