Misiune, scop şi obiective

Misiunea Asociaţiei EuroTeleorman constă în susţinerea administraţiei publice locale în vederea asigurării unui cadru european pentru cetăţenii judeţului.

Scopul Asociaţiei EuroTeleorman îl constituie promovarea şi reprezentarea intereselor comune ale autorităţilor locale în raporturile cu administraţia publică centrală şi locală, cu organizaţii neguvernamentale, cu autorităţi locale şi regionale din alte ţări, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale.

Obiectivele Asociaţiei EuroTeleorman sunt:

  • realizarea de parteneriate şi înfrăţiri cu localităţi, provincii şi regiuni din alte ţări;
  • armonizarea intereselor autorităţilor publice locale în vederea dezvoltării economico-sociale...
PARTENERI MEDIA
Website ziare.com
Anunţ selecție experți externi
09.10.2018 - Anunţ privind selecția experților externi pentru proiectul ROBG-476 "Dunarea - un fluviu cu o bogată istorie comună", implementat în cadrul programului "Interreg V-A România-Bulgaria" și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Dunarea - un fluviu cu o bogata istorie comuna
09.10.2018 - Fundatia „OPEN HAND” din Bulgaria – district Pleven, in parteneriat cu ASOCIATIA EURO TELEORMAN deruleaza in cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria (Axa Prioritara 2 – O regiune verde), proiectul „DUNAREA – un fluviu cu o bogata istorie comuna” – Cod: ROBG-476.