Prezentarea asociaţiei
 

Asociatia EuroTeleorman este o organizatie non-guvernamentala constituita in baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, care reprezinta interesele concertate ale autoritatilor administratiei publice locale din judetul Teleorman.

Asociatia EuroTeleorman isi desfasoara activitatea in baza Actului constitutiv si al Statutului acesteia aprobat de catre toti membrii.

In momentul constituirii sale, asociatia reunea 87 de autoritati ale administratiei publice locale, care potrivit Actului constitutiv detin calitatea de membrii fondatori. In anul 2005 au dobandit de asemenea calitatea de membru al Asociatiei si consiliile locale ale comunelor nou-infiintate Beuca, Beciu, Fantanele, Frasinet, Saelele si Uda Clocociov.

Atat prin Actul constitutiv cat si prin Statutul sau, asociatia si-a stabilit urmatoarele obiective:

 • realizarea de parteneriate si infratiri cu localitati, provincii si regiuni din alte tari;
 • dezvoltarea unui parteneriat eficient cu administratia publica centrala;
 • armonizarea intereselor autoritatilor publice locale in vederea dezvoltarii economico-sociale echilibrate si durabile;
 • promovarea unei politici de mediu active in acord cu interesele locale si cu reglementarile interne si internationale;
 • dezvoltarea unor forme de participare colectiva a autoritatilor locale in domeniile social, cultural si institutional;
 • extinderea si diversificarea sistemului informational integrat la nivelul autoritatilor locale;
 • formarea unor echipe de specialisti in masura sa analizeze si sa propuna solutii pentru un management integrat si eficient al administratiei publice locale;
 • colaborarea cu diferite structuri ale societatii civile in vederea asigurarii proximitatii actului de guvernare si a promovarii constante a intereselor cetatenilor;
 • initierea si dezvoltarea de proiecte de infrastructura, dezvoltare economica, mediu, cultura, etc. implicarea prin parteneriat a structurilor asociative de tineret;
 • initierea si sustinerea activitatilor pentru promovarea intereselor comune ale autoritatilor locale in relatiile cu institutiile si organismele europene si internationale;
 • organizarea de schimburi de experienta, stagii de pregatire si formare in tara si in strainatate;
 • infiintarea sau colaborarea cu institutiile de specialitate, birouri, servicii, precum si angajarea tuturor resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor propuse;
 • implicarea sustinuta in procesul de modernizare si descentralizare a administratiei publice;
 • elaborarea unor programe de actiune menite sa determine implicarea persoanelor tinere ca beneficiari imediati in derularea proiectelor initiate de autoritati ale administratiei publice locale;
 • crearea in cadrul Asociatiei a unui grup de lucru format din tineri care sa dezbata periodic probleme specifice acestui segment de populatie si sa faca propuneri de proiecte ce determina solutii concrete.

Organele de conducere, admnistrare si control:

 • Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea asociatilor, care se intruneste cel putin o data pe an pentru a dezbate aspectele legate de resursele financiare ale Asociatiei, de obiectivele acesteia si de programele de actiune si proiectele pe care si le propune;
 • Consiliul director este un organ colegial alcatuit din 11 membrii care asigura punerea in executare a hotararilor adoptate de Adunarea generala;
 • Cenzorul verifica in principal modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei.

Activitatea curenta a Asociatiei este asigurata de structura executiva a acesteia, coordonata de directorul executiv.

Activitati si programe derulate:

In functie de obiectivele stabilite prin Statut, Asociatia EuroTeleorman deruleaza programe anuale de activitati in baza hotararii adoptate de Adunarea generala.

Initierea si derularea de proiecte in parteneriat reprezinta unul din obiectivele urmarite prin implementarea programelor anuale de activitati.