Misiune, scop şi obiective
 

Misiunea Asociaţiei EuroTeleorman constă în susţinerea administraţiei publice locale în vederea asigurării unui cadru european pentru cetăţenii judeţului.

Scopul Asociaţiei EuroTeleorman îl constituie promovarea şi reprezentarea intereselor comune ale autorităţilor locale în raporturile cu administraţia publică centrală şi locală, cu organizaţii neguvernamentale, cu autorităţi locale şi regionale din alte ţări, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale.

Obiectivele Asociaţiei EuroTeleorman sunt:

  • realizarea de parteneriate şi înfrăţiri cu localităţi, provincii şi regiuni din alte ţări;
  • armonizarea intereselor autorităţilor publice locale în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate şi durabile;
  • iniţierea şi dezvoltarea de proiecte de infrastructură, dezvoltare economică, mediu, cultură;
  • iniţierea şi susţinerea de activităţi în vederea promovării intereselor comune ale autorităţilor locale în relaţiile cu instituţiile şi organismele europene şi internaţionale;
  • organizarea de schimburi de experienţă, stagii de pregătire şi formare în ţară şi în strainătate.