Forumul de tineret "Trei zile pentru a ne gandi si a invata mai mult despre Dunare"

In cea de a 10-a Sesiune Plenara a Congresului Autoritatilor Locale si Regionale din Consiliul Europei, din mai 2003, au fost adoptate Recomandarea 137/2003 - privind rolul autoritatilor teritoriale in managementul bazinelor fluviale, Resolutia 163/2003 - privind rolul autoritatilor teritoriale in managementul bazinelor fluviale si Declaratia Finala de la Conferinta din Turnu Magurele.

Congresul Puterilor Locale si Regionale din Consiliul Europei avand in vedere propunera Camerei Regiunilor sustine initiativa "Educatie pentru Dunare" - ce a fost lansata in contextul Anului International pentru Apa 2003.

Un prim pas in legatura cu aceasta initiativa a fost organizarea unui Forum de Tineret, cu ocazia Zilei Internationale a Dunarii, in peroada 17 - 30 iunie 2004.

Acest Forum de Tineret a fost organizat de catre Consiliul Judetean Teleorman, Serviciul de Cooperare Interna si Internationala, Consiliul Judetean al Elevilor si Asoiciatia Euro-Teleorman in Turnu Magurele.

In cadrul acestui Forum s-a derulat proiectul "Trei zile pentru a gandi si invata mai multe despre Dunare" , alaturi de tineri din Bulgaria, Serbia, Romania si Marea Britanie.

Forumul de Tineret a constituit un element important in materializarea initiativei lansate in Rezolutia nr. 163/2003 a Consiliului Europei si anume cea de "Educatie pentru Dunare".

In urma celor trei grupuri de lucru au rezultat urmatoarele trei idei de proiect:

  • "Complexul International - Dunarea"
  • "Prietenii Dunarii"
  • "Dunarea, sursa de inspiratie"

Din fiecare tara participanta au fost desemnati doi reprezentanti care vor lucra la eleborarea unui proiect - pentru realizarea unui pachet informational ce va cuprinda un manual, un CD si un site WEB, urmand a accesa fonduri pentru a-l derula.