Acord de colaborare
 

Acord-cadru de Cooperare Descentralizata
intre Consiliul General din Seine et Marne (Franta) si Consiliul Judetean Teleorman (Romania)

Intre

Departamentul Seine et Marne situat la Hotelul Departamentului 77010 Melun, reprezentat de presedintele sau, Dl Vincent EBLE

Pe de o parte

Si

Consiliul Judetean Teleorman, situat in str. Dunarii Nr 178 Alexandria, reprezentat de presedindele sau, Dl Liviu DRAGNEA

Pe de alta parte

S-au expus in prealabil urmatoarele:

Cu ocazia intalnirilor din 18 mai, 5 iulie si 13 octombrie 2006 in cadrul consiliului Judetean Teleorman, la Alexandria, si in cadrul consiliului General la Melun a avut loc un schimb de opinii privind problemele de interes comun:

Respectarea legilor de suveranitate si independenta a celor doua tari,

Convigerea ca istoria celor doua popoare si impartasirea acelorasi valori culturale conduc la dezvoltarea schimburilor intre ele,

Convingerea ca aceasta cooperare descentralizata constitue un mijloc concret bazat pe dialog, cooperare si apropiere intre cele doua popoare,

Considerand ca obiectivul lor reciproc il reprezinta favorizarea dezvoltarii integrale, dezvoltarii sociale si economice respectand mediul inconjurator si patrimoniul cultural pentru a permite populatiei din regiune conditii bune de viata si de munca,

Considerand ca discutiile privind protectia copilului reprezinta o miza importanta pentru cele doua colectivitati locale,

Considerand potentialele legaturi entre retelele asociative din Seine et Marne si Teleorman,

Considerand ca cele doua teritorii prezinta caracteristici geografice asemanatoare:

  • o caracteristica periurbana afirmata mai ales in ceea ce priveste modificarile din domeniul agriculturii si, de o maniera globala, la nivelul teritoriului;
  • prezenta fluviala puternica;
  • populatie tanara;
  • o problematica importanta privind protectia copilului.

Considerand ca aceasta cooperare se sprijina pe proiecte care pot avea un impact in cadrul departamentului Seine et Marne in masura in care cetatenii romani traiesc pe teritoriul departamentului Seine-et-Marne,

Considerand dinamica deja angajata in Seine et Marne privind Romania, mai ales prin intermediul actorilor cooperarii descentralizate, cum ar fi: Sindicatul Noii Aglomerari Urbane din Senart si municipalitatile care il compun, orasul Pontault-Combault, precum si alti actori, institutiile scolare, universitatea, actori asociativi si economici,

Considerand miza majora privind integrarea Romaniei in UE,

Considerand un acord de principiu favorabil al Ambasadei Franceze in Romania,

Considerand un acord de principiu favorabil al Ambasadei Romaniei in Franta,

Considerand interesele legate de aderarea Romaniei la UE incepand cu 1 ianuarie 2007,

Se constata dorinta de a se contribui la dezvoltarea schimburilor intre Consiliul Judetean Teleorman si Consiliul General Seine et Marne, mai ales in domeniile evocate mai jos:

S-au hotarat urmatoarele:

Articolul 1: scopul conventiei

Prezenta conventie are ca scop sa defineasca angajamentele dintre Consiliul General Seine et Marne si Consiliul Judetean Teleorman privind definirea si punerea in aplicare a acordului cadru de cooperare descentralizata.

Aceasta formalizeaza relatiile dintre Consiliul Judetean Teleorman si Consiliul General Seine et Marne in sprijinul reciproc pe care au convenit sa si-l aduca in domeniile care urmeaza:

  • Protectia copilului;
  • Dezvoltare economica;
  • Tinerete;
  • Cultura si educatie.

Dezvoltarea acestor proiecte va face obiectul "adaugarilor" care vor fixa programul de actiuni anuale al prezentei conventii si care vor fi studiate si cifrate de Comitetul de pilotaj, inainte sa fie supuse adunarilor deliberatoare ale celor doua colectivitati.

Articolul 2: Angajamentul Consiliului General Seine et Marne

Consiliul General Seine et Marne se angajeaza, in cadrul programului de actiuni definit de maniera anuala, a pune totul in aplicare pentru a atinge obictivele convenite de cele doua parti.

Articolul 3: Angajamentul Consiliului Judetean Teleorman

Consiliul Judetean Teleorman se angajeaza, in cadrul programului de actiuni definit de maniera anuala, a pune totul in aplicare pentru a atinge obictivele convenite de cele doua parti.

Articolul 4: Plata cheltuielilor aferente primirilor si deplasarilor delegatiilor

Cheltuielile aferente delegatiilor primite in cadrul prezentului acord de cooperare vor fi evaluate in felul urmator:

4.1. Cheltuielile legate de deplasarile pentru intalniri pe teritoriul partii care face invitatia

Cheltuielile legate de deplasarile pentru intalniri pe teritoriul partii care invita, in momentul misiunilor prevazute in programul de actiuni anuale, mai ales deplasarile internationale, sunt in sarcina partii invitate.

4.2. Cheltuieli legate de primire

Cheltuielile legate de primirea delegatiilor, in cadrul prezentului acord de cooperare, sunt in sarcina partii care invita. Aceste cheltuieli sunt toate cele care figureaza in program, mai ales gazduirea, masa, transportul de la aeroport la locul de sedere, deplasarile legate de programul de lucru convenit intre cele doua parti, cheltuielile anexate la aceste programe (cheltuieli pedagogice, cheltuieli pentru organizarea reuniunilor, vizitarea locurilor , echipamente etc.).

4.3. Cheltuieli care nu privesc acordul cadru de cooperare

In nici un caz cheltuielile in afara programului de lucru, convenite intre cele doua parti nu vor putea fi evaluate.

In nici un caz cheltuielile personale, in afara programului de actiune, nu vor putea fi evaluate si puse in sarcina partii invitante.

Articolul 5: Urmarirea si evaluarea conventiei

Un comitet de comanda insarcinat cu punerea in actiune a prezentei conventii este constituit si va fi compus din:

Pentru Consiliul General:
Domnul Presedinte al Consiliului General Seine et Marne,
Domnul Consilier general delegat cu cooperarea descentralizata

Acesti alesi vor fi asistati de Directia generala si de administratia departamentala, mai ales de misiunea de cooperare descentralizata si afaceri europene.

Pentru Consiliul Judetean Teleorman
Domnul Presedinte al Consiliului Judetean Teleorman

Presedintele Consiliului Judetean Teleorman va fi asistat de directia afaceri internationale a Consiliului Judetean Teleorman.

Comitetul de comanda se va reuni cel putin o data pe an, alternativ in Seine-et-Marne si Teleorman si va avea mai ales rolul de a evalua punerea in practica a prezentei conventii, a rezultatelor si obiectivelor fixate, si posibila evolutie a cooperarii, putand face obiectul "adaugarilor" la prezenta conventie.

Articolul 6: Modificarea Conventiei

Toate modificarile prezentei conventii vor face obiectul unei "adaugari" semnate intre parti.

Articolul 7: Rezilierea Conventiei

Prezenta conventie ar putea fi reziliata cu drept deplin si fara preaviz de Consiliul General Seine-et-Marne sau de Consiliul Judetean Teleorman in urmatoarele cazuri:

  • daca fondurile utilizate eventual in cadrul cooperarii nu sunt utilizate in conformitate cu obiectivele si angajamentele prezentei conventii;
  • daca una sau alta din parti nu respecta legile si reglementarile in vigoare, sau statutul sau.

Articolul 8: Reglementarea litigiilor

Partile prezentei conventii se angajeaza sa caute o iesire amiabila din toate litigiile, inaintea jurisdictiei competente.

Articolul 9 : Data efectului si durata conventiei

Prezenta conventie prinde efect din momentul semnaturii partilor, si dupa aprobarea de catre cele doua adunari deliberative, pe o durata de trei ani.

Intocmita la Melun, in doua exemplare originale.

Pentru Consiliul General Seine-et-Marne
Vincent EBLE
Presedintele Consiliului General Seine-et-Marne

Pentru Consiliul Judetean Teleorman
Liviu Nicolae Dragnea
Presedintele Consiliului Judetean Teleorman