Prezentare - cadru general
 

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA - BULGARIA 2007-2013

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria este unul dintre Programele Operationale din perioada 2007-2013, derulate in cadrul Obiectivului „Cooperare Teritoriala Europeana” al politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Scopul acestui program este de a intari cooperarea in zona de granita a celor doua tari vecine prin activitati comune ce conduc la interconectarea teritoriilor si promovarea unei dezvoltari socio-economice coerente, corelate si durabile a regiunii de granita.

Obiectivul strategic general al programului este de a reuni oamenii, comunitatile si agentii economici din zona de granita romano - bulgara in vederea dezvoltarii in comun a zonei de cooperare, prin utilizarea in comun a resurselor si avantajelor umane, naturale si de mediu.

Strategia cooperarii transfrontaliere pentru perioada 2007-2013 se concentreaza pe investitii si servicii colective necesare pentru cresterea competitivitatii, crearea de locuri de munca, precum si pentru o dezvoltare durabila. Infrastructura si serviciile transfrontaliere de baza vor fi create, imbunatatite si extinse pentru a conecta economiile locale, pentru a crea un mediu de afaceri functional si pentru a folosi la maximum oportunitatile create de integrarea pietelor.

Potrivit obiectivelor sale, programul este impartit in patru axe prioritare:


Axa prioritara 1: Accesibilitate - imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii in regiunea transfrontaliera.

Obiectivele specifice ale axei prioritare 1 sunt: cresterea mobilitatii transfrontaliere prin imbunatatirea conditiilor existente si dezvoltarea de noi facilitati de transport, precum si existenta unui schimb regulat de informatii si date relevante pentru zona de frontiera.

Pentru atingerea obiectivului acestei axe prioritare, sunt prevazute doua domenii majore de interventie:

  • Imbunatatirea infrastructurii de transport fl uvial si terestru cu impact transfrontalier - are in vedere imbunatatirea infrastructurii cu impact transfrontalier si a serviciilor publice de transport in zona de granita. Trebuie avuta in vedere cat mai mult posibil promovarea unor sisteme si servicii transfrontaliere ecologice de transport.
  • Dezvoltarea retelelor si a serviciilor de informatii si comunicatii in zona transfrontaliera - are in vedere dezvoltarea resurselor transfrontaliere bazate pe tehnologia informatiilor si comunicatiilor, cooperarea si lucrul in retea, precum si extinderea accesului la informatii si comunicatii transfrontaliere.

Grupurile tinta ale axei prioritare 1 sunt: persoane fizice, intreprinderi, ONG-uri, institutii publice, institutii si organizatii locale, din zona de actiune a programului.


Axa prioritara 2: Mediu - exploatarea durabila si protectia resurselor naturale si de mediu si promovarea unui management eficient al riscului in zona transfrontaliera.

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 sunt: protejarea si exploatarea resurselor naturale prin coordonarea sistemelor de management, cresterea gradului de constientizare a publicului privind managementul si protectia mediului in zonele de granita, protejarea populatiei locale, a activitatilor economice, a mediului si a infrastructurii de consecintele dezastruoase ale catastrofelor naturale sau provocate de oameni, prin actiuni comune de prevenire sau de interventie in situatii de urgenta, in intreaga zona de granita.

Doua domenii majore de interventie sunt avute in vedere pentru atingerea obiectivelor mentionate anterior:

  • Dezvoltarea de sisteme comune de management pentru protectia mediului, prin imbunatatirea protectiei naturii si a conservarii mediului transfrontalier, precum si prin cresterea gradului de constientizare a publicului privind managementul si protectia mediului.
  • Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a crizelor naturale si tehnologice, inclusiv dezvoltarea de servicii de interventie in situatii de urgenta, prin activitati comune de prevenire a riscurilor, de avertizare timpurie si de interventie in situatii de urgenta.

Grupurile tinta ale axei prioritare 2 sunt: persoane fizice, intreprinderi, ONG-uri, institutii publice, institutii si organizatii locale, din zona de actiune a programului.


Axa prioritara 3: Dezvoltare economica si sociala - dezvoltare economica si coeziune sociala prin activitati comune de identificare si consolidare a avantajelor comparative ale zonei transfrontaliere.

Obiectivele specifice ale axei prioritare 3 sunt: dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor transfrontaliere de afaceri; promovarea zonei transfrontaliere in interiorul si in afara granitelor sale, dezvoltarea unor produse turistice integrate, stimularea cooperarii intre universitati, institute de cercetare si mediul de afaceri in vederea cresterii schimbului de informatii privind oportunitatile de angajare, dezvoltarea serviciilor de instruire pentru ocuparea fortei de munca, in stransa legatura cu nevoile pietei, cresterea schimburilor in domeniul educatiei si al formarii profesionale, cresterea coerentei sociale si culturale si a cooperarii intre comunitatile locale in zona de actiune a programului.

Trei domenii majore de interventie sunt avute in vedere pentru atingerea obiectivelor mentionate anterior:

  • Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in afaceri si promovarea identitatii si a imaginii regionale prin: dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de afaceri si promovarea cooperarii, intensifi carea dialogului in vederea promovarii investitiilor straine si a unei imagini si identitati regionale pozitive, promovarea retelelor turistice transfrontaliere si diversifi carea serviciilor turistice existente in zona transfrontaliera, promovarea cooperarii intre universitati, centre de cercetare si mediul de afaceri in domeniul cercetarii - dezvoltarii - inovarii, activitati comune de marketing si promovare a produselor transfrontaliere;
  • Cooperarea in dezvoltarea resurselor umane - dezvoltarea in comun a califi carilor si a competentelor transfrontaliere prin: sprijinirea activitatilor de schimb de informatii privind oportunitatile de angajare, dezvoltarea de servicii de instruire pentru ocuparea fortei de munca, in stransa legatura cu nevoile pietei muncii integrate, dezvoltarea legaturilor transfrontaliere si a schimburilor dintre centrele de educatie si instruire din zona transfrontaliera;
  • Cooperarea „people to people” prin: dezvoltarea societatii civile si a comunitatilor locale, imbunatatirea capacitatii administrative locale, cresterea schimburilor in domeniul educatiei, sanatatii, culturii, tineretului si sportului in zona transfrontaliera.

Grupurile tinta ale axei prioritare 3 sunt: persoane fizice, intreprinderi, ONG-uri, institutii publice, institutii si organizatii locale, din zona de actiune a programului.


Axa prioritara 4: Asistenta tehnica - asigura asistenta tehnica pentru implementarea, managementul general al programului, precum si pentru activitatea de comunicare si informare la nivelul programului.

Aceasta axa prioritara asigura asistenta tehnica pentru implementarea, managementul general al programului, precum si activitatea de comunicare si informare la nivelul programului.

Principalele domenii de interventie ale acestei axe sunt:

  • Sprijin pentru implementarea si managementul general al programului. Acest domeniu major de interventie va acoperi costurile legate de administrarea, monitorizarea, punerea in aplicare si asigurarea unui control fi nanciar adecvat al fondurilor. Acest domeniu va asigura utilizarea optima a asistentei de-a lungul intregului program. De asemenea, va furniza resursele necesare evaluarii programului si masurarii impactului si efi cientei acestuia.
  • Sprijin pentru activitatea de comunicare si informare la nivelul programului. Acest domeniu major de interventie va furniza resursele necesare activitatilor de comunicare si informare, pentru a face cunoscute oportunitatile oferite de program in randul potentialilor benefi ciari, partenerilor economici si sociali si societatii civile. De asemenea, publicul larg trebuie informat despre rolul Uniunii Europene in acest program.

Grupurile tinta ale axei prioritare 4 sunt: structurile de management si implementare ale programului (ex: Autoritatea de Management, Autoritatea Nationala Bulgara, Secretariatul Tehnic Comun, Punctul de Informare).