Sanitaţie şi educaţie în mediul rural din judeţul Teleorman

RAPORT DE ACTIVITATE
Componenta SOFT

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect propus de Consiliul Judetean Teleorman si Regia de Apa Reest en Wieden, Olanda

TITLUL PROIECTULUI: Sanitaţie şi educaţie în mediul rural din judeţul Teleorman

COORDONATOR: Asociaţia EuroTeleorman, Consiliul Judetean Teleorman si Regia de apă REEST en WIEDEN din Provincia Overijssel, Olanda

PARTENERI: 17 unităţi de învăţământ din zona rurală, jud.Teleorman

COLABORATORI: 17 unităţi de învăţământ din 17 localităţi rurale.
- câte 20 elevi şi câte 3 cadre didactice din fiecare unitate şcolară;

INTÂLNIRI DERULATE:
- prima parte a proiectului - 22 mai - 19 iunie 2014: activităţi desfăşurate în 9 şcoli din mediul rural;
- a doua parte a proiectului - martie - aprilie 2015: se vor desfăşura activităţi în 8 şcoli din mediul rural.

ACTIVITĂŢI CUPRINSE ÎN PROIECT:

1. Activitate didactică: prezentare power-point, atelier de lucru desfăşurat în sala de curs si laboratoare şcolare; realizarea unei expoziţii foto itinerante cu fotografii din proiect şi materiale realizate care să definească relaţia om-natură;

2. Activitate practică desfăşurată în mediul înconjurător: Bătrânii satului despre: Plante tămăduitoare şi leacuri băbeşti, dar şi plante dăunătoare sănătăţii şi recunoaşterea lor; ritualuri sau sărbători agrare;

3. Diseminarea activităţii: în mijlocul naturii, prin activităţi specifice. Astfel, fiecare şcoală si-a prezentat propria expoziţie-foto care a cuprins 20 de fotografii din proiect şi panoul cu materialele realizate în cadrul proiectului, care a reprezentat obiecte confecţionate din materiale reciclabile. La activitatea de diseminare au participat toate şcolile cuprinse în proiect.
Invitaţi: elevi, cadre didactice, părinţii elevilor cuprinşi în proiect,
membri ai comunităţii locale, reprezentanţi mass -media, alţi invitaţi.

4.  Implementarea proiectului la nivelul şcolii în cadrul consiliilor de administraţie, consiliilor profesorale, consiliul elevilor, consiliul reprezentativ al părinţilor, consiliul local.

În perioada 22 mai - 19 iunie 2014 s-a desfăşurat în 9 unităţi de învăţământ din mediul rural proiectul “Sanitaţie şi educaţie în mediul rural din judeţul Teleorman”. Pentru că proiectul a debutat în partea de final a anului şcolar, a fost conceput ca să se desfăşoare în două etape. În prima etapă au fost cuprinse 9 şcoli, iar a doua etapă urmează să înceapă în luna aprilie 2015 în alte 8 şcoli. În săptămâna 13-21 mai în cele nouă unităţi şcolare desemnate la întâlnirea de lucru din 12 mai 2014, s-au constituit echipele de proiect şi pe propunerea-axă fiecare şcoală şi-a stabilit modalităţile de realizare a activităţilor. Selecţia elevilor s-a făcut pe bază de voluntariat şi în urma unui interviu. S-a pus accentul pe dezvoltarea relaţiilor interpersonale între membrii grupului, cooperarea, formarea spiritului de echipă, coeziunea grupului, comunicare, înţelegere, întrajutorare etc; adoptarea hotărârilor prin consens, respectarea regulilor grupului - punctualitate, seriozitate, disciplină, implicare, receptivitate.

Încă de la prima activitate desfăşurată în Şcoala Gimnazială Vedea şi până la ultima - desfăşurată la Şcoala Gimnazială Talpa, am întâlnit acelaşi entuziasm şi dorinţa fiecărui copil de a-şi forma o atitudine pozitivă faţă de investiţiile realizate prin efortul comunităţii. În acest plan, doamna prof. Elena Ichim le-a prezentat copiilor ce înseamnă formarea unui comportament civic şi ce reprezintă investiţiile din jur fără de care omul nu poate să trăiască într-un mediu civilizat. Orice lucru din jurul nostru trebuie privit ca o valoare care aduce un anumit confort. În acest cadru le-a povestit copiilor despre perioada în care istoria consemna în timpul împăratului roman Vespasian (69-79) nevoia de o măsură de igienă sanitară, dar şi aducătoare de profit. Astfel au fost înfiinţate vespasienele (toaletele publice),care, dacă le foloseai plăteai o taxă, iar dacă le evitai plăteai o amendă care era mai mare decât taxa. Astfel, populaţia a fost nevoită, chiar şi printr-o constrângere de ordin financiar-amenda- să accepte o schimbare în viaţa ei, care cu timpul a asigurat şi un anumit confort, şi a produs şi o valoare (taxa) care se reîntorcea la comunitate prin programul de investiţii. Acum apare celebra replică a lui Vespasian care, luat la întrebări de fiul său, viitorul împărat Titus, ruşinat pentru impunerea financiară ar fi rostit : Banii nu au miros ! (Pecunia non olet !) Vremea a trecut dar iată că Vespasian Closet la noi are mai mult o abordare patriarhală decât una de nivel de mileniu III. Prin urmare, a fost necesară iniţierea unui program de investiţii în această zonă din viaţa noastră, dar şi măsuri de educaţie privind formarea unei atitudini pozitive faţă de lucruri care par atât de simple, dar atât de greu de rezolvat.

Păstrarea sănătăţii mediului presupune un ansamblu de atitudini din partea omului. Uneori acesta pune mai presus de viaţa naturii şi chiar a lui, profitul imediat. Prin urmare, desele intervenţii asupra mediului au dus la o răzbunare a acestuia pe om, astfel încât să-l atenţioneze asupra gesturilor lui agresive. Ne trezim astfel cu alunecări de teren, cu viituri în urma ploilor torenţiale, cu tornade care mătură totul în calea lor, inclusiv investiţiile care fac obiectul proiectului nostru. Şi atunci, copiii, trebuie conştientizaţi de la vârste fragede asupra nevoii de conservare a naturii, opoziţia faţă de distrugerile iraţionale la care poate fi supusă şi atenţionarea prin mesaje asupra pericolelor distrugerii.

Astfel, grupele de copii din proiect şi-au demonstrat abilităţile de lucru, au desfăşurat activităţi în natură mergând împreună cu bătrânii satului în pădure sau pe lunci pentru a identifica plantele medicinale folosite din cele mai îndepărtate timpuri şi până azi pentru tratarea unor afecţiuni sau a unor boli. În aceste întâlniri bătrânii, cunoscători din generaţie în generaţie a efectelor miraculoase ale unor plante, le-au prezentat copiilor cunoştinţe despre: muşeţel, tei, rostopască, sunătoare, mărăcine, păducel, coacăze, măceşe, mentă, gălbenele, coada şoricelului, coada calului etc, precum şi modul de întrebuinţare a lor sub formă de ceaiuri, cataplasme, alifii/unguente etc.

Mergând pe principiul că pentru a proteja natura trebuie să acordăm atenţie folosirii judicioase a tuturor resurselor, copiii au creat obiecte de artă tradiţională, dar şi modernă din materiale reciclabile: hârtie, material plastic, textile. Acestea pot înfrumuseţa spaţiul de activitate sau de locuire prin imaginile recreate sau pot fi vândute în cadrul unor licitaţii pentru a se obţine fonduri în vederea realocării lor într-un scop umanitar sau ca recompensă pentru elevii olimpici sau cu rezultate deosebite la învăţătură.
În unele şcoli, relaţia dintre om şi natură, ca legătură vitală pentru că unul fără altul nu pot exista, a fost sugerată prin reprezentarea unor copaci. Astfel, redarea pomului fie în desen, fie în machetă demonstrează trănicia rădăcinilor într-un sol fertil, dătător de belşug, care întreţine viaţa. Într-un spaţiu generos în care există vegetaţie, viaţa omului devine mai simplă, lipsită de grijă, iar anotimpurile se succed firesc, fiecare cu frumuseţea lui. Pentru ca omul să se bucure de toată dărnicia pe care natura o recreează în fiecare primăvară el trebuie să nu o agreseze prin poluare, prin defrişare iraţională, braconaj, vânătoare excesivă, incedii. În mediul rural spaţiile verzi păstrează încă aspectul virgin, sălbatic, în care omul nu intervine. Întotdeauna, la ţară, legăturile dintre om şi natură au fost mai puternice, natura nefiind numai un loc de refugiu în caz de primejdii, ci şi o sursă de hrană.

În cadrul acestei relaţii pentru a îmbuna forţele naturii omul a stabilit şi o legătură spirituală prin ritualurile agrare şi sărbătorile religioase. Bucuria şi-a manifestat-o prin cântece şi dansuri populare, la hora satului unde se întâlneau duminica în straie de sărbătoare, după o săptâmână istovitoare de muncă.

Partea de artă fotografică, precum şi realizarea filmului proiectului va fi realizată de prof. Gheorghe Albu de la Clubul Copiilor Zimnicea.

Mihaela Tudor
Consiliul Judetean Teleorman

 

Filmul proiectului poate fi vizionat la următorul link:
http://youtu.be/xF0K-re9KPs